Underviser barna hjemmefra: - Jeg savner kontakten og rutinene

Solveig Eriksen (46) har vært lærer ved Tvedestrand skole siden 2014. Men nå er det utfordrende skoledager. Både for lærerne, barna og foreldrene.