Vi i Uke9 styret bøyer oss dypt i støvet for alle som var med på å bidra til denne Uke9-suksessen, dere har virkelig rørt oss i hjerterota, tusen takk.

Vi vil samtidig rette en stor takk for lagspillet vi hadde med både næringslivet og offentlige tjenester, både når det gjelder sponsing, åpning av dører og frivillighet, her har det bare vært en stor sol fra dag en.

Også en takk til de frivillige som stilte opp, både artister, kunstnere, foredragsholdere, ordstyrere og politikere.

Håper vi møtes igjen,