Tvedestrandsfirma får 1,3 millioner kroner for å fjerne slike

Spøkelsesteiner fører ikke bare til mye lidelse for livet i havet, det er også et forsøplingsproblem. Nå har Havforskningsinstituttet satt i gang et spøkelsesfiskeprosjekt, som tar sikte på å rydde opp i Raet Nasjonalpark, og samtidig få mer kunnskap om problemet. Tvedestrandsfirmaet RAGG har fått en sentral rolle.