Snipp, snapp, snute - så var 4K ute

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

4K-ordførernes entusiasme har ikke smittet over på innbyggerne, som sier et rungende nei til sammenslåing. Det viser resultatet fra innbyggerundersøkelsen, som ble lagt frem på det felles kommunestyremøtet i Risør mandag kveld.

DEL

Ordfører Jan Dukene etterlater ingen tvil om 4Ks fremtid etter at innbyggerundersøkelsen ble offentliggjort i et felles kommunstyremøte i Risør i kveld.

- Det er stein dødt, sier han.

Et klart flertall i alle de fire kommunene sier nemlig et klart nei til sammenslåing.

I tillegg rokker innbyggerundersøkelsen ved det som stadig vekk har vært trukket frem som et trumfkort av 4K-tilhengerne: Nemlig at det er de unge som er mest positive til en sammenslåing.

Innbyggerundersøkelsen avslører tvert i mot at det er blant unge innbyggere skepsisen er størst.

55 prosent sier nei

Uventet nok, er det dessuten ikke innbyggerne i Arendal som er mest positive til en sammenslåing.

Det er det faktisk Tvedestrands befolkning som er.

Men tilhengerne er i klart mindretall også her.

55 prosent av de spurte i Tvedestrand sier nemlig nei, mens drøyt halvparten, det vil si 31 prosent, sier ja.

15 prosent av befolkningen i Tvedestrand har ikke gjort seg opp en mening om spørsmålet.

Størst motstand mot sammenslåing finner man i Gjerstad, der 75 prosent sier nei, mens bare 16 sier ja.

Også i Risør er skepsisen stor. Her sier 63 prosent nei, mens 18 prosent er for.

Arendal

I Arendal sier bare 28 prosent av innbyggerne ja til sammenslåing. Nesten like mange, det vil si 27 prosent, har ikke gjort seg opp noen mening ennå, mens 45 prosent av innbyggerne i Arendal sier nei til 4K.

Arendal skiller seg for øvrig fra de andre 4K-kommunene ved at så mange som 27 prosent av innbyggerne ikke har gjort seg opp noen mening om spørsmålet.

Arendal har også en lavere andel av befolkningen som oppfatter kommunesammenslåing som et viktig tema.

Mens 52 prosent av de spurte i Arendal oppfatter temaet som viktig, er den tilsvarende andelen i Tvedestrand 70 prosent.

I Risør og Gjerstad er andelen henholdsvis 67 og 71 prosent.

Lyngør mest positiv

Innbyggerne i Lyngør er de i Tvedestrand som stiller seg mest positive til en sammenslåing. Her svarer hele 62 prosent av de spurte ja. Men marginene er små. Kun syv innbyggere i Lyngør ble spurt.

På Borøy og Gjeving er den tilsvarende andelen 33 prosent.

Færreste sammenslåingstilhengere i Tvedestrand finner en på Sandøya og Songe, der henholdsvis 19 og 20 prosent sier de er for.

I Arendal finnes det flest tilhengere på Færvik og Staubø, med henholdsvis 37 og 36 prosent av befolkningen som stiller seg positive til en sammenslåing.

I Arendal sentrum og områdene rundt, stiller kun 28 prosent seg positivt.

Kunnskapsrike

Innbyggerne i Tvedestrand mener jevnt over at de har mye kunnskap om kommunesammenslåing. 38 prosent svarer at de har stor kunnskap om temaet, mens 26 prosent betegner sin kunnskap som lav.

Også i Gjerstad har innbyggerne satt seg godt inn i spørsmålet, mens andelen ligger noe lavere i Risør og Arendal.

Liten feilmargin

I Tvedestrand var det 611 innbyggere som svarte på TNS Gallups telefon. I alt ble 2.807 personer i de fire kommunene intervjuet.

Feilmarginen er regnet ut pr kommune, og er for Tvedestrands del anslått til å ligge på mellom 1,7 og 3,8 prosent.

Ville ha med Arendal

I innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i fjor høst, var halvparten av innbyggerne i Tvedestrand positive til en sammenslåing med Risør og Vegårshei. Kun 28 prosent ønsket en sammenslåing med Arendal.

Politikerne i kommunen valgte som kjent å tolke dette på sin egen måte, og vedtok kun å utrede en sammenslåing der Arendal var med.

Resultatet fra den nye innbyggerundersøkelsen viser at skepsisen til Arendal ikke har endret seg særlig siden da.

Selv ikke når forutsetningen altså er at både Risør og Gjerstad også er en del av den sammenslåtte kommunen.

Følg kommunestyremøtet i Tvedestrandsposten. Vi bringer jevnlige oppdateringer utover kvelden.

Artikkeltags