- Vi vil gjerne komme i gang med oppussingen så snart det er mulig

For rundt et år siden kjøpte Jan Tore Olsen Holgata 5 sammen med Kåre Lillejord og Øyvind Jørgensen. Nå har de søkt Tvedestrand kommune om fasadeendringer for å renovere den gamle leilighetsgården.