Forbereder et varig opphold i arresten

På toppen av Kirkekleiva hakkes og graves det nå for å rydde plass til en garasje. Det er en ny innbygger på vei fra Rogaland.