Det fødes for få barn

Tvedestrand og Arendal kommuner sliter med en aldrende befolkning og få unge mennesker som får barn. Ingen av Aust-Agders kommuner har så stort fødselsunderskudd som de to byene.