7. klassinger oppgir at voksne er nesten like ille til å mobbe som medelever - skoleleder tar tallene på alvor

Hver syvende 7. klassing på Tvedestrand skole oppgir å bli jevnlig mobbet. Og mobbingen kommer nesten like ofte fra en voksen som fra en medelev. Det kommer frem i Elevundersøkelsen 2019, som ble publisert torsdag.