- Dette er noe vi jobber kontinuerlig med

Rektor John Johansen på Tvedestrand skole sier skolen jobber kontinuerlig med å få bukt med mobbing på skolen.