Har fått flere interessenter til ny butikkdrift

Knut Ivar Christensen har fått flere henvendelser fra folk som kan tenke seg å drive butikk i den nylig nedlagte sportsforretningen, men han har ikke gjort noen avtale ennå.