Tvedestrandsfjorden er blitt et stort og viktig laboratorium for Havforskningsinstituttet Flødevigen. En rekke forskningsprosjekter gjennomføres her, og frem til nå har forskerne hatt et spesielt fokus på torsk og hummer.

- Men vi ønsker også å se på resten av det biologiske mangfoldet, slik at vi får helheten i det biologiske puslespillet, sier forsker Sigurd Heiberg Espeland.

Samarbeider

Det er her elevene ved Tvedestrand og Åmli vgs. kommer inn. Havforskningsinstituttet og skolen har nemlig inngått et samarbeidsprosjekt, der elevene som har valgt biologi som valgfag skal være med å samle inn data, slik at man får opplysninger om hva som skjer i bevaringsområdet.

Torsdag gikk rundt ti elever fra andre klasse og faglærer Helge Knutsen i land på en liten holme ved Furøya, der det ble gjort flere trekk med strandnot.

Årlig prosjekt

- Det er dyrt å gjøre strandtrekk, derfor har vi ikke hatt mulighet til å gjøre dette ofte, sier Heiberg Espeland.

Nå er planen at elevene skal gjøre strandtrekk på dette stedet hvert år, slik at man kan følge utviklingen.

"Det er gøy å lage et opplegg der skoleklasser kan være med å gjennomføre ordentlig forskning.

sigurd heiberg espeland

Forsker Flødevigen

- Det er gøy å lage et opplegg der skoleklasser kan være med å gjennomføre ordentlig forsk-ning. Dette er også interessant biologi, sier Flødevigens mann.

Realfag

Det synes også Helge Knutsen. Dette prosjektet er nemlig helt i tråd med den såkalte «lektor 2-ordningen», der målet er å øke elevenes interesse og motivasjon for realfag.

- Dette er initiert av sentrale myndigheter, og skolene blir oppfordret til å knytte seg opp mot aktører som bruker realfag i sin aktivitet, sier læreren.

Han har hatt elevene sine med på flere andre prosjekter også. Blant annet har han tidligere brukt viltkamera i undervisningen.

Hva skjer med leppefisk?

Elevene er også glade for å komme seg ut av klasserommet. En ekskursjon i skjærgården er kjærkomment. Ikke minst når sola skinner fra skyfri himmel.

Et av spørsmålene som elevene ved innsamling av data kan bidra til å gi svar på, er hvordan bestanden av leppefisk utvikler seg. Det har de siste årene bygd seg opp en næring ved å fiske etter leppefisk, som blir brukt som rensefisk i oppdrett. Dette har resultert i et stort press på bestanden av leppefisk langs kysten, også i vårt område.

Under det andre strandtrekket torsdag dukket det opp flere typer leppefisk, en del kutlinger, stingsild og en nyfødt lyr. Alt er nå dokumentert av elevene, som neste år kan sammenligne fangsten.