Laget fest for dugnadsfolk - med innlagt bibelquiz

Bibelquiz med Ole André Johnsen stod på programmet da Tvedestrand menighet inviterte alle sine frivillige medarbeidere onsdag.