Dette tjener politikerne - sjekk hvem som har mest i formue

De 23 politikerne i Tvedestrand kommunestyre har til sammen 12 millioner kroner i formue. Gjennomsnittsinntekten er 489.000 kroner.