Slik blir promenaden for myke trafikanter

Artikkelen er over 1 år gammel

Kommunen vil ha trygge forhold for fotgjengerne ved kommunehuset hele året. Derfor byttes kantsteinene nå ut med stabbestein og trær.