Sykefraværet i kommunen gikk opp i fjor - over 37 årsverk gikk tapt

De ansatte i Tvedestrand kommune hadde et samlet sykefravær på 7,7 prosent i fjor. Det er 0,4 prosent høyere enn i 2018, og like mye som i 2017.