Varsler nye kutt på 20 millioner kroner - politikerne står overfor et vanskelig valg

Tvedestrand kommune skal spare 12 millioner kroner på driften de neste årene. Nå truer nye nedskjæringer. I verste fall kan situasjonen forverres med ytterligere 20 millioner kroner. Det gjelder uansett om en bygger ny barneskole eller ei.