Arbeidet er igang: Først fortau - så ny barnehage

Forarbeidene til den nye barnehagen som skal bygges på Bronsbu starter nå.