Kommuneøkonomien har vært tema på mange politiske møter. Nå er fasiten klar: Kan sette av 11,5 millioner kroner på fond

I april legger rådmann Jarle Bjørn Hanken og assisterende rådmann Øyvind Johannesen frem 2018- regnskapet for politikerne. Tallene er bedre enn forventet.