Båtbukontrollen: - Jeg vil ikke ha bokført at jeg har fått et pålegg

Aasulv Løvdal (Sp) er en av dem som har hatt tilsyn i båtbua si. Tirsdag fulgte han politikernes behandling av saken.