Monrad måtte fjerne garasjetelt - men disse presenningene vil kommunen ikke blande seg inn i

-Det går min vei nå, slår Jan Monrad fast. Nylig måtte kommunen punge ut for advokatutgifter han pådro seg i forbindelse med et urettmessig skattekrav. Nå slår de fast at teltstriden ikke er et kommunalt anliggende.