Tvedestrand kommune ble vinner i NHOs analyse: - Jeg er stolt, sier enhetsleder

Ingen andre kommuner som det er naturlig for Tvedestrand å sammenligne seg med, har en mer veldrevet helse- og omsorgstjeneste enn Tvedestrand. - Jeg er stolt over den innsatsen som gjøres i enheten, sier leder Liv Siljan.