Slik skal rådmannen kutte 4,5 millioner kroner i egne rekker

Dagens politikere har vedtatt at det skal gjennomføres et større utviklings- og omstillingsprosjekt for hele kommunen i løpet av i år og neste år. Hvordan kommunen skal organiseres i årene fremover er et av flere områder som det nå ses på.