Tvedestrand kommune er fremdeles av den oppfatning at skiltene strider mot gjeldende nasjonale bestemmelser i alkoholloven og alkoholforskriften

Av

Dette er Tvedestrand kommunes vurdering av dekorskiltene på restauranten Hos Kari og meg. Se konklusjonen i bunnen av innlegget.