Spontan gospelmesse med lokale musikere

Da organist Sissel Andreassen og sokneprest Eckhard Graune forberedte søndagens gudstjeneste for noen dager siden, fant de ut at det som er gudstjenestens tema er omtalt i noen gospelsanger.