- Dette vil vi anmelde til politiet

Kirkeverge Harry Stiansen ser ikke i nåde mot taggingen på dørene i Tvedestrand kirke.