Tvedestrand har strengere restriksjoner enn nabokommunene: - Det gjøres fortløpende vurderinger hele tiden

Kommuneoverlege Hans Tomter har lagt seg på en streng linje når det gjelder koronarestriksjoner i Tvedestrand. Strengere enn nabokommunene, og strengere enn Folkehelseinstituttets retningslinjer.