Hotellet er lei av trengende toalett-gjester

Pål Erik Jahnsen på Tvedestrand Fjordhotell ønsker bedre skilting av de offentlige toalettene på brygga. Slik det er nå, er det hotellet som ender opp med de trengende. Det går ut over hotellets gjester, og påfører hotellet mye ekstra-arbeid.