Tvedestrand Fjordhotell søker kommunen om fritak fra husleia: — Det kan være deres lille bidrag

Pål Jahnsen ved Tvedestrand Fjordhotell har ikke hatt en eneste gjest på hotellet de siste månedene. Nå spør han Tvedestrand kommune om økonomisk bistand.