Ønsker forslag om ny plass velkommen: - Dette er vi positive til

Byløftgruppa i Tvedestrand kommune synes forslaget fra foreldregruppa om et åpent byrom på Bonzoplassen er en god idé.