Brødre fikk ikke lov til å behandle politisk sak

Brødrene Kristian og Vidar Knutsen (begge TTL) ble erklært inhabile på en av sakene som tirsdag kveld ble behandlet i teknikk, plan og naturkomiteen.