Kulturminnevernavdelingen ville på befaring

Jon Kristian Løvdal i Tvedestrand Bygg AS ønsker å bygge i verneområdet i Tvedestrand sentrum.