Trygve Aanjesen (72) har meldt seg til tjeneste - vil jobbe dugnad for fellesskapet