Trosser koronakrisen: Går i gang med å finne leietakere til nytt faghandelshus