- Vi tror, eller vi vet at Biozin kommer. Det er snakk om 100 nye arbeidsplasser, men det vil generere ca. 400 arbeidsplasser i Åmli med alle ringvirkninger. Vi får si at 25 prosent av dem vil vi ha i Åmli. Det er 100 boenheter, og da er det ikke mer enn tiden og veien. Vi må komme i gang og stimulere til økt boligbygging, sa Tellef Olstad (Sp) i kommunestyret torsdag.

Politikerne hadde tidligere på dagen blandet seg i forskjellige grupper i en "workshop" for å få ideer til tiltak som kan sette fart i boligbyggingen. Etterpå hadde partiene gruppemøter for å formulere sine forslag.

Mange ulike tiltak

Ole Kristian Nylund (Sp) presenterte det Senterpartiet og Høyre var kommet fram til.

Det dreide seg blant annet om rydding og markedsføring av ledige kommunale tomter, vurdere å gi tilskudd til spredt boligbygging, mulighet for rentefritt lån til utbyggere, og at det kan utredes om Åmli kommune kan leie eller kjøpe 50 prosent av boenhetene i et privat leilighetsbygg. Det vil si om et privat firma bygger en firemannsbolig, så kan kommunen leie eller kjøpe to av boligene.

Forslaget til Sp og Høyre inneholdt ellers en lang rekke elementer, og var mye fyldigere enn det Arbeiderpartiet la fram.

Mer prioritering

Men John Lien og Hans Fredrik Tangen (Ap) mente at partiet deres hadde et enklere og klarere forslag, med tydelige prioriteringer.

- Vi vil at det skal bygges leiligheter for utleie og salg. Vi sier ikke noe om hvem som skal bygge, men vi vil at kommunen skal garantere for leie av 50 prosent av boligene, eller garantere for kjøp av 50 prosent, sa John Lien.

- Vi ønsker også å gi tilskudd til nye private boliger, fortalte han.

Skrikende behov

Hans Fredrik Tangen viste til en kommunestyresak i mai i fjor, der det ble fastslått at det er stort behov for leiligheter både for ungdommer, for eldre som vil bo nær sentrum, og for nyetablerere.

- Og nå vet vi med enda større sikkerhet at det kommer en drøss med folk som vil leie kortsiktig eller langsiktig i forbindelse med arbeidet med Biozin, og etterhvert også når det skal rekrutteres ansatte, sa Tangen.

- Og flyktninger, ikke minst. Det er ikke mer enn en måned siden vi sa nei til å ta i mot så mange flyktninger som ble bedt om, fordi vi ikke hadde nok boliger. Det er et skrikende behov for leiligheter som ligger i bunn her. Vi sier at leiligheter skal bygges, og så må vi finne de virkemidlene som skal til, sa Hans Fredrik Tangen.

Han syntes Senterpartiets forslag til tiltak burde vært spisset mer, og hatt noen klare prioriteringer.

Sp bestemmer

Viggo Hansen (KrF) kom med et hjertesukk om at det var lite motiverende å sitte i ei gruppe og komme med forslag til tiltak, når Senterpartiet med rent flertall i kommunestyret til slutt dikterer hva vedtaket skal være.

Tellef Olstad svarte at Senterpartiet ble påvirket av det gruppearbeidet politikerne hadde på ”workshopen”, og la etterpå inn endringer i sitt forslag.

- Jeg kan ikke skjønne at vi dikterer noe som helst, sa Olstad.

Ved avstemningen var det forslaget til Sp (ni representanter) og Høyre (en representant) som ble vedtatt med 10 mot 7 stemmer. Arbeiderpartiet med sine fem representanter fikk støtte fra de to i KrF.