Trafikkulykke ved grensen til Vegårshei

En bil har kjørt av veien på fylkesvei 417 mellom Vegårshei og Gjerstad.