Trafikken skal legges om her - nå er oppdraget ute på anbud

Trafikksikkerheten til de yngste barna står i fokus når Vegårshei kommune nå vil anlegge en rundkjøring ved SFO i Myra.