Trafikken fra ny E18 høres helt til Kvastadkilen: - Vi har fått mange henvendelser, sier utbyggingssjefen

Hvert år siden 1975 har Erik Paulsen nytt freden og roen på hytta i Kvastadkilen. Slik er det ikke lenger.