Når det siste norske toget forlater perrongen på Vegårshei om et drøyt år er det britiske Go-Ahead som skal stå for togtrafikken på Sørlands-og Arendalsbanen.

Britene vant kontrakten i skarp konkurranse med NSB og det svenske statlige jernbaneselskapet SJ.

Usikkerhet

Da det ble kjent at regjeringen ønsket å legge norske jernbanestrekninger ut på anbud, var det mange som fryktet at det ville bety slutten for togtrafikk over en del mindre jernbanestasjoner som Vegårshei.

Fortsatt er det noe usikkerhet om dagens stoppmønster vil bli beholdt av den nye operatøren.

Smidig overgang

Go-Ahead er et privat selskap hjemmehørende i Newcastle i England. Det er den største jernbaneaktøren i Storbritannia og den største bussaktøren i London. De har også vunnet flere kontrakter i Tyskland.

Selskapet har opprettet et norsk datterselskap Go-Ahead Norge AS, som skal stå for driften av Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.

Trafikkavtalen varer fra desember 2019 til desember 2027, med mulighet for forlengelse i to år.

NSB lover å etablere et godt samarbeid med Go-Ahead for å få til en smidig overgang for kunder og medarbeidere.

Prisen avgjorde

- Alle tre som leverte anbud, hadde svært gode tilbud, kvalitet skulle telle 60 prosent og pris 40 prosent. Men det var marginale forskjeller på kvaliteten som ble tilbudt. Til slutt ble prisen ble avgjørende, sa jernbanedirektør Kirsti Slotsvik på en pressekonferanse i Oslo i ettermiddag.

Selskapet vil få et vederlag på 1,5 milliarder kroner over ti år. Den totale verdien av kontrakten gjennom hele avtaleperioden ligger på rundt 5,8 milliarder kroner. – Alle tilbudene lå på under halvparten av nivået statens vederlag ligger på i dag. Vinneren var i tillegg 21 prosent billigere enn nærmeste konkurrent, sa Slotsvik