Tøft for de pårørende under koronaepidemien: - De mister en viktig del av det å sørge

Mange mennesker synes det er vanskelig å ta kontakt med de som er i sorg. For Tommy Slaattene Aas er det vanskeligst når han ikke kan ha så nær kontakt med de sørgende som han ønsker.