Ønsker at fylkeskommunen skal bidra med penger til badeparken

Høyre i Aust-Agder vil i dag foreslå at det gis 150.000 kroner i fylkeskommunal støtte til badeparken i Tvedestrand.