Saksbehandler om lovbruddene: - Disse barna har nok vært en litt glemt gruppe

Artikkelen er over 1 år gammel

Enhetslederne for Familiehuset og oppfølgingsenheten sier de vil gjøre seg mer kjent med tilsynsrapporten før de kommenterer den i særlig grad. Saksbehandler i tilsynssaken, Helene Frydenberg hos Fylkesmannen, sier innholdet har vært kjent siden før jul.