Tidligere driver av Lai Lai House har problemer

Firmaet til den tidligere driveren av kinarestauranten på Amtmannsvingen er begjært tvangsoppløst av tingretten.