Ti kvinner og seks menn har søkt på denne stillingen

Tvedestrand kommune skal ansette en fagarbeider i enheten for Psykisk helse, rus og avhengighet. Da søknadsfristen gikk ut hadde 16 kandidater meldt seg.