Tålmodighet, aktivister og tinglyste båtplasser

Av