Tallene som viser hvor dyrt det er i Norge: – Enormt og økende

Av

Varer og tjenester i Norge er 50 prosent dyrere enn snittet i 27 EU-land – alkohol er 160 prosent dyrere.