Takk til dere som står på barrikadene for almenheten -for eksempel på Eidbo

Av