Har endret veiprosjekt - får likevel noen millioner kroner i år

Etter at prosjektet med gangvei fra Fjellheim til Moland falt ut av den nye fylkeskommunens handlingsplan, har administrasjon og politikere i Vegårshei engasjert seg for å få den inn i planen igjen.