Styret i Lyngør Vel jobber med veien videre

Etter mandagens oppvaskmøte i velforeningen i Lyngør, tar styret i velet med seg innspillene som kom frem, og jobber videre med forslag til ulike veivalg som skal behandles på neste velmøte i oktober.