Styret i Lyngør vel har sendt ut et brev til sine medlemmer: Advarer mot Tvedestrandsposten

Av

I et brev som er sendt til medlemmene i Lyngør Vel advarer styret mot å ta alt Tvedestrandsposten skriver for god fisk. Styret mener avisa har en agenda i saken om salget av Lyngør skole.