Stor rift om denne omsorgs-stillingen

Hele 31 søkere, 29 kvinner og to menn, har vist interesse for stillingen i Tvedestrand kommune.